Sdílení psů 8.5

Ukázka sdílení psů  - Kroměříž

Psi k adopci

Sdílecí iframe - kód pro zkopírování:

<iframe src="http://www.pesweb.cz/cz/psi-k-adopci-iframe-700px?link-utulek=i.000308" style="width: 850px; height: 2200px;" frameborder="0"></iframe>

Našli domov

Sdílecí iframe - kód pro zkopírování:

<iframe src="http://www.pesweb.cz/cz/psi-k-adopci-iframe-700px?link-utulek=i.000308&nasli_domov=true" style="width: 850px; height: 2200px;" frameborder="0"></iframe>

Jak vložit sílecí iframe naleznete zde v bodě 3: http://www.pesweb.cz/cz/jak-vlozit-sdileci-iframe 

Další informace o exportu naleznete zde.