O nás

"Chceme psům vrátit lásku, kterou nám lidem dávají. A chceme se jim omluvit za to, jak se k nim někteří z nás chovají"

Nadační fond Psí naděje vznikl v září 2011 v Praze a jeho hlavním cílem je pomáhat opuštěným nebo týraným psům, stejně jako podporovat psí domovy, útulky a osoby z řad soukromých ochránců zvířat, kterým není lhostejný osud našich nejlepších čtyřnohých přátel.

Fond je přísně neziskový, všichni členové fondu se pomoci psům věnují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Do fondu zakladatelka vložila vlastní finanční prostředky, které byly částečně použity na založení fondu, na tvorbu webových stránek, právní poradenství a v nemalé míře budou čerpány i na pomoc útulkům a oraganizaci akcí. Chod fondu je zajišťován v rámci soukromé firmy zakladatelky fondu, tudíž nevznikají a nebudou vznikat žádné vedlejší náklady. Veškeré finace, které fond svými aktivitami získá, jsou použity jen a jen na pomoc opuštěným a týraným psům, respektive na charitativní účely.

Obrátit se na nás může každý - ti, kdo chtějí psům pomáhat, ale nevědí jak, stejně jako ti, kteří již aktivně pomáhají, ale chybí jim materiální nebo finanční prostředky.

Formulář - žádost o finanční, materiální pomoc naleznete  zde.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu!

Stanovy NF Psí Naděje:

  • dosahování obecně prospěšných cílů v oblasti ochrany zvířat, pomoci opuštěným a týraným zvířatům, pomoci psům v útulcích a karanténních stanicích
  • pomoc při zajišťování veterinární péče a krmení pro psy umístěné v útulcích a karanténních stanicích
  • pomoc při zajišťování dočasných a trvalých domovů pro psy
  • pomoc při zajišťování charitativních akcí pro jednotlivé útulky
  • organizování soutěží a akcí zaměřených na vzdělávání občanů v oblasti ochrany zvířat a charitativních akcí
  • informování veřejnosti o dané problematice formou osvěty - informační letáky, internet, média, infostánky
  • podpora soukromých ochránců zvířat, kteří vytvářejí podmínky pro záchranu, léčení a umístění opuštěných, týraných nebo nechtěných zvířat
  • materiální a finanční podpora pro zařízení, která vytvářejí podmínky pro záchranu, léčení a umístění opuštěných, týraných nebo nechtěných zvířat
  • spolupráce s organizacemi podobného zaměření

Výpis z OR

 


Podpořte nás

Příspěvek na účet:
2800485041/2010


Kontakt

Nadační fond Psí naděje
Rašínovo nábřeží 34
12800 Praha 2

Tel: 604 471 924

Nadační fond Psí naděje

Psi k adopci